Ισχιακή Προβολή Εμβρύου και Εξωτερικός Μετασχηματισμός (ECV)

Τι είναι η ισχιακή προβολή;

Το έμβρυο έχει θέση με τα ισχία ή τα πόδια προς τα κάτω, σε αντίθεση με τη συνήθη θέση που είναι με το κεφάλι κάτω. Είναι κάτι πολύ συχνό στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, αλλά στις 36 με 37 εβδομάδες κύησης τα περισσότερα έμβρυα γυρνούν φυσιολογικά σε θέση με την κεφαλή προς τα κάτω.
Προς το τέλος της κύησης μόνο το 3-4% των εμβρύων παραμένουν σε ισχιακή προβολή.

Περιπτώσεις ισχιακής προβολής

Γνήσια ισχιακή προβολή (Frank breech):

Το έμβρυο έχει τα ισχία προς τα κάτω με τους μηρούς στο στήθος, τα γόνατα σε έκταση και τις πατούσες στην περιοχή της κεφαλής. Το πιο συχνό είδος ισχιακής προβολής.

Πλήρης ισχιακή προβολή (Flexed breech):

Το έμβρυο έχει τα ισχία προς τα κάτω με τις πατούσες στο ίδιο ύψος, τους μηρούς στο στήθος και τα γόνατα σε κάμψη.

Ατελής ισχιακή προβολή (Footling breech):
Όταν μια ή και οι δύο πατούσες του εμβρύου εντοπίζονται κάτω από το επίπεδο των ισχίων. Σε αυτήν την περίπτωση αντενδείκνυται πλήρως η απόπειρα για κολπικό τοκετό.

– Γιατί το μωρό μου έχει ισχιακή προβολή;
Το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται απλά για τυχαίο γεγονός το ότι δεν έχει γυρίσει σε κεφαλική προβολή. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν σε ισχιακή προβολή. Αυτοί περιλαμβάνουν:

– Πρώτη εγκυμοσύνη
– Χαμηλό πλακούντα μετά τις 20 εβδομάδες κύησης
– Εάν υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο αμνιακό υγρό από το αναμενόμενο
– Εάν πρόκειται για πολύδυμη κύηση (π.χ. δίδυμη, τρίδυμη κτλ.)
– Πολύ σπάνια σχετίζεται με ανατομική ανωμαλία του εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή συνήθως διαγιγνώσκεται στον υπερηχογραφικό έλεγχο Β’ επιπέδου (Fetal Anatomy Scan).

Τι γίνεται εάν το μωρό μου παραμένει ισχιακό προς το τέλος της εγκυμοσύνης;

Εάν το έμβρυο παραμένει ισχιακό στην 36η εβδομάδα κύησης, υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

– Προσπάθεια αλλαγής της προβολής του εμβρύου από ισχιακή σε κεφαλική (Εξωτερικός μετασχηματισμός – External Cephalic Version)
– Προγραμματισμένη καισαρική
– Κολπικός ισχιακός τοκετός

Τι είναι ο Εξωτερικός Μετασχηματισμός (External Cephalic Version);

Είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο μαιευτήρας μετά από μια κατάλληλη προετοιμασία και με ειδικούς λεπτούς χειρισμούς, ασκώντας πίεση αλλάζει τη θέση του εμβρύου εντός της μήτρας προ τοκετού με σκοπό την αποφυγή καισαρικής λόγω της ανώμαλης θέσης του.

Τι περιλαμβάνει ο Εξωτερικός Μετασχηματισμός;

Η προετοιμασία ξεκινά διενεργώντας καρδιοτοκογράφημα (CTG) στη μητέρα για τουλάχιστον 45 λεπτά, το οποίο πρέπει να είναι φυσιολογικό. Εν συνεχεία εγχύουμε μικρή ποσότητα τοκολυτικής ουσίας υποδορίως, γεγονός που αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου. Έπειτα, με εφαρμογή ελαίου στη κοιλιακή χώρα της εγκύου και με τη χρήση του υπερήχου πραγματοποιούνται κατάλληλοι χειρισμοί για τη μετατροπή της προβολής του εμβρύου σε κεφαλική. Τέλος, επαναλαμβάνεται το καρδιοτοκογράφημα για τουλάχιστον 45 λεπτά και αν είναι φυσιολογικό η μητέρα μπορεί να εξέλθει της κλινικής. Σε περίπτωση Rhesus (-) μητέρας με το πέρας της διαδικασίας χορηγείται anti–D σφαιρίνη.

– Γιατί να υποβληθώ σε Εξωτερικό Μετασχηματισμό;

Διότι με έναν πετυχημένο Εξωτερικό Μετασχηματισμό, οι πιθανότητες επίτευξης κολπικού τοκετού και αποφυγής καισαρικής είναι σαφώς αυξημένες.

Πότε είναι η κατάλληλη περίοδος για αυτό;

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στην 36η εβδομάδα κύησης για την πρωτοτόκο και κατά την 37η εβδομάδα για τις πολυτόκους.

Είναι ο Εξωτερικός Μετασχηματισμός ασφαλής για εμένα και το μωρό μου;

Είναι γενικώς μια ασφαλής διαδικασία με πολύ χαμηλό δείκτη επιπλοκών. Πραγματοποιείται πάντα σε επίπεδο κλινικής και η εγκυμονούσα μπορεί να επιστρέψει σπίτι της την ίδια ημέρα.

Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, της τάξεως του 1 στα 200 (0.5%), να προκύψει ανάγκη για επείγουσα καισαρική λόγω αιμορραγίας από τον πλακούντα ή δυσφορίας του εμβρύου που ανιχνεύεται από το καρδιοτοκογράφημα (CTG).

Δεν πρέπει να επιχειρείται όταν:

– Όταν υπάρχει απόλυτη ένδειξη για καισαρική (π.χ. επιπωματικός πλακούντας) – Σε πολύδυμη κύηση
– Σε πρόσφατη ή ενεργή κολπική αιμορραγία
– Σε ενδείξεις εμβρυϊκής δυσφορίας
– Σε ρήξη εμβρυϊκών μεμβρανών ή έναρξη συσπάσεων
Προηγηθείσα τομή στη μήτρα αποτελεί σχετική αντένδειξη.

Είναι ο Εξωτερικός Μετασχηματισμός πάντα επιτυχής;

Το γενικό ποσοστό επιτυχίας είναι 50%. Πιο συγκεκριμένα είναι 40% για τις πρωτοτόκους και 60% για τις πολυτόκους. Η πιθανότητα ένα έμβρυο να επιστρέψει σε ισχιακή θέση μετά από έναν επιτυχή Εξωτερικό Μετασχηματισμό είναι κάτω από 5%.

Υπάρχει κάτι άλλο εκτός του εξωτερικού μετασχηματισμού που μπορώ να κάνω ώστε το μωρό μου να αλλάξει θέση;

Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα ότι οι αλλαγές της θέσης της μητέρας ή κάτι άλλο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες αλλαγής της προβολής του εμβρύου σε κεφαλική.

Ποιες είναι οι επιλογές εάν το μωρό παρόλα αυτά παραμένει ισχιακό;

Οι επιλογές περιορίζονται στις εξής δύο:

– Προγραμματισμένη καισαρική
– Απόπειρα για κολπικό ισχιακό τοκετό

Η τελευταία επιλογή σχετίζεται με μεγαλύτερο ρίσκο για την υγεία του εμβρύου και εμπεριέχει το κίνδυνο να καταλήξει ούτως ή άλλως σε επείγουσα καισαρική σε ποσοστό περίπου 40%.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ξεκινήσει ο τοκετός πρόωρα και το μωρό είναι ισχιακό;

Ως επί των πλείστον προτείνεται καισαρική ως πρώτη επιλογή.