Επιπλοκές Α΄ Τριμήνου Αποβολή

Ως αποβολή (miscarriage) ορίζεται η αυτόματη διακοπή της κύησης πριν το έμβρυο καταστεί πιθανώς βιώσιμο, δηλαδή πριν από την 24η εβδομάδα κυήσεως. Εάν συμβεί από εκεί και έπειτα ορίζεται ως ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου. Όσον αφορά την περίοδο που εμφανίζεται, διακρίνεται σε πρώιμη (early miscarriage) όταν συμβεί έως το τέλος της 13ης εβδομάδας κύησης και ως προχωρημένη (late miscarriage), όταν συμβαίνει μεταξύ 14ης και 24ης εβδομάδας. Όταν πρόκειται για late miscarriage, κρίνεται σκόπιμο η περαιτέρω διερεύνηση για τον εντοπισμό πιθανών αιτιών. Η αποβολή είναι μια τραγική απώλεια για ένα ζευγάρι που προσπαθεί να επιτύχει εγκυμοσύνη και μπορεί να συνδεθεί με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα στη γυναίκα, τον σύντροφο ή και ολόκληρη την οικογένεια. Είναι συνήθως ένα μεμονωμένο γεγονός και το πιθανότερο είναι να ακολουθήσει μια επιτυχής εγκυμοσύνη.

Είδη Αποβολών

Η επαπειλούμενη αποβολή: Ονομάζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία παρατηρείται κολπική αιμόρροια στις πρώτες εβδομάδες επιβεβαιωμένης ενδομήτριας κύησης. Η μετέπειτα έκβασή της δύναται να είναι μια φυσιολογική κύηση, ενδέχεται όμως να καταλήξει και σε αποβολή.
Η παλίνδρομη κύηση: Ονομάζεται η κατασταση εκείνη κατά την οποία συμβαίνει αυτόματη διακοπή της ενδομήτριας κύησης χωρίς όμως την εμφάνιση συμπτωμάτων (κολπική αιμόρροια ή κοιλιακό άλγος).
Η ατελής αποβολή: Ονομάζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία έχει πραγματοποιηθεί έναρξη της διαδικασίας της αποβολής με τα συνοδά συμπτώματα, αλλά ακόμα ανευρίσκονται κάποια προϊόντα κύησης εντός της μήτρας κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο.
Η τέλεια αποβολή: Ονομάζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία έχει πραγματοποιηθεί έναρξη και πλήρης ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποβολής, χωρίς να διαπιστώνονται πλέον καθόλου προϊόντα κύησης εντός της μήτρας.

Αιτιολογία

Επιδημιολογικοί παράγοντες: Ηλικία μητέρας καθώς και η ύπαρξη ιστορικού προηγούμενων αποβολών είναι δύο πολύ βασικοί παράγοντες.

Τα ποσοστά πιθανής αποβολής με βάση την ηλικία της μητέρας είναι τα εξής:

12 – 19 ετών: 13%
20 – 24 ετών: 11%
25 – 29 ετών: 12%
30 – 34 ετών: 15%
35 – 39 ετών: 25%
40 – 44 ετών: 51%
≥45 ετών: 93%

Άλλοι πιθανοί παράγοντες είναι το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ.

Επειδή δυστυχώς η αποβολή είναι ένα δυσάρεστο αλλά συχνό φαινόμενο, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, περεταίρω διερεύνηση για ανεύρεση πιθανών αιτιολογικών παραγόντων συστήνεται μόνο σε περιπτώσεις τριών τουλάχιστον συνεχόμενων αποβολών (καθ’ έξιν αποβολές).