Υπογονιμότητα

Στο ιατρείο μας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου συμβουλευτική στα ζευγάρια που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο και των δύο συντρόφων, πάντα βασιζόμενοι σε διεθνείς οδηγίες, όπως αυτές του National Institute for Health Care Excellence (NICE) του Ην. Βασιλείου. Η προσέγγισή μας καθόλη τη διάρκεια του δύσκολης αυτής διαδρομής, στηρίζεται στην κατανόηση και στο σεβασμό των ατόμων που έχουμε απέναντι μας.

Με τον όρο υπογονιμότητα ορίζουμε την αδυναμία ενός ζευγαριού να επιτύχει σύλληψη και να απόκτησει τέκνο μετά από τουλάχιστον 1 έτος τακτικών σεξουαλικών επαφών, χωρίς τη χρήση αντισύλληψης. Ως τακτικές σεξουαλικές επαφές ορίζονται οι επαφές κάθε 2 με 3 ημέρες με επίκεντρο τις γόνιμες ημέρες της γυναίκας.

Σύμφωνα με το NICE, το 80% των ζευγαριών στο γενικό πληθυσμό θα πετύχουν σύλληψη μέσα σε ένα έτος, εάν η γυναίκα είναι κάτω των 40 ετών και έχουν τακτικές σεξουαλικές επαφές. Από τα ζευγάρια που δε θα πετύχουν σύλληψη στο πρώτο έτος προσπαθειών, τα μισά θα πετύχουν στο δεύτερο (συνολικό ποσοστό επιτυχίας στα 2 έτη: 90%).

Όταν ένα ζευγάρι δεν έχει επιτύχει σύλληψη μετά από 1 έτος τακτικών σεξουαλικών επαφών, τότε ενδείκνυται η κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και των δύο, με σκοπό την ανεύρεση πιθανής αιτιολογίας. Αν η ηλικία της γυναίκας είναι άνω των 36 ετών, τότε η διερεύνηση μπορεί να ξεκινήσει και νωρίτερα του έτους.

Διερεύνηση Υπογονιμότητας

Παρέχουμε πλήρη διερεύνηση (κλινική και εργαστηριακή) υπογονιμότητας στο ζευγάρι, πάντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του National Institute for Health Care Excellence (NICE) της Μεγ. Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιείται αξιόπιστος έλεγχος, χωρίς όμως να εκτελούνται αναίτιες και κοστοβόρες εξετάσεις που δε θα προσφέρουν ουσιαστικά στην εκτίμηση της καταστάσεως.

Σύμφωνα με το NICE, τα βασικά αίτια υπογονιμότητας ταξινομόνται ως εξής:

Σε ένα ποσοστό της τάξεως του 40% συνυπάρχουν ταυτόχρονα δυσλειτουργίες και στον άντρα αλλά και στη γυναίκα.

Το πρώτο βασικό βήμα είναι η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και από τους δύο συντρόφους. Έπειτα ακολουθούν οι βασικές εξετάσεις διερεύνησης του ζευγαριού που περιλαμβάνουν:

Συγκεκριμένα το ιατρείο μας παρέχει μια πιο σύγχρονη μέθοδο αντί της κλασικής υστεροσαλπιγγογραφίας. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται HyCoSy (Hysterosalpingo-Contrast-Sonography) και φέρει πλεονεκτήματα συγκριτικά με την πρώτη μέθοδο, διότι σχετίζεται με κατά πολύ μικρότερη δυσφορία-πόνο κατά την εκτέλεση και επίσης δεν χρησιμοποιεί καθόλου ακτινοβολία.