Αντιμετώπιση HPV
Λοίμωξης

SERVICES

Το HPV DNA test είναι μια νέα εξειδικευμένη εξέταση η οποία έχει προστεθεί στη φαρέτρα μας για το σωστό screening του τραχήλου της μήτρας. Μας παρέχει επιπλέον πληροφορίες και πιο συγκεκριμένα μας ενημερώνει κατά πόσον οι αλλοιώσεις που διαπιστώθηκαν στην κυτταρολογική εξέταση οφείλονται σε υποτύπους του HPV που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου (High Risk) για την πιθανή μελλοντική εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου.

Αυτό σε συνδυασμό με τον κυτταρολογικό έλεγχο μας οδηγεί στην έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, όπου αυτή θεωρείται αναγκαία, αλλά ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις αναίτιες κολποσκοπήσεις και προπάντων τις αναίτιες επεμβάσεις στο τράχηλο (π.χ. LLETZ) που ενδεχομένως να οδηγήσουν στο μέλλον σε μαιευτικές επιπλοκές, όπως ο πρόωρος τοκετός. Στο ιατρείο μας πετυχαίνουμε το ιδανικό screening τραχήλου αξιοποιώντας το συνδυασμό των παραπάνω test (ThinPrep, HPV DNA test & κολποσκόπηση), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα ακολουθώντας τον αλγόριθμο του NHSCSP (NHS Cervical Screening Programme) του Ην. Βασιλείου, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα screening τραχήλου παγκοσμίως.