Αντισύλληψη

SERVICES

Ως αντισύλληψη ορίζεται η σκόπιμη χρήση μεθόδων ή συσκευών για την αποφυγή εγκυμοσύνης.Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία τρόπων αντισύλληψης, η καθεμία από τις οποίες έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Στο ιατρείο μας παρέχουμε αναλυτικότατη συμβουλευτική έτσι ώστε η κάθε γυναίκα που επιθυμεί αντισύλληψη να επιλέξει το καταλληλότερο είδος για την ίδια, βασιζόμενοι πάντα στις κατευθυντήριες οδηγίες του Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare of the Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (FSRH).

Ως αναστρέψιμη ορίζεται η αντισύλληψη κατά την οποία μετά το πέρας της χρήσης της, η γονιμότητα επανέρχεται άμεσα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα (ανάλογα με το είδος). Η αναστρέψιμη διακρίνεται σε Βραχυπρόθεσμης Επίδρασης, που σημαίνει πως για να ισχύει η αντισύλληψη η γυναίκα θα πρέπει να επαναλαμβάνει τη χρήση σκευασμάτων ή συσκευών σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός (ή συχνότερα), και στη Μακροπρόθεσμης Επίδρασης (Long Acting Reversible Contraception – LARC) όπου η ανανέωση δεν χρειάζεται να είναι τόσο συχνή και συγκεκριμένα εξαρτάται από το είδος που χρησιμοποιείται.

Βραχυπρόθεσμης Επίδρασης Αναστρέψιμη Αντισύλληψη:

i) Μέθοδος του φραγμού (προφυλακτικό, διαφράγματα)
ii) Αντισύλληψη με συνδυασμό ορμονών οιστρογόνων – προγεστερόνης (Αντισυλληπτικά δισκία COCP, Patches, Nuva Ring)

Μακροπρόθεσμης Επίδρασης Αναστρέψιμη Αντισύλληψη

ii) Ορμονικά (Hormonal):

1) Mirena (Ανανέωση κάθε 5 έτη)

2) Ενέσιμα (Ανανέωση κάθε 8 ή 12 εβδομάδες ανάλογα με το είδος)

3) Implant (Ανανέωση κάθε 3 έτη)

i) Μη Ορμονικά (Non hormonal):

Σπείραμα Χαλκού (Ανανέωση κάθε 5 έτη)

Επείγουσα Αντισύλληψη

Ως επείγουσα αντισύλληψη ορίζεται η χρήση σκαυασμάτων ή σπειράματος με σκοπό να αποφευχθεί εγκυμοσύνη μέτα από σεξουλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή σε περίτωση πιθανής αποτυχίας κάποιου άλλου είδους αντισύλληψης (φθορά προφυλακτικού, παράλειψη αντισυλληπτικού δισκίου).

Είδη Επείγουσας Αντισύλληψης :