Θεραπεία Ενδομήτριων Πολυπόδων

SERVICES

Η θεραπεία των ενδομήτριων πολυπόδων βασίζεται στην επεμβατική υστεροσκόπηση. Όπως  περιγράφηκε παραπάνω, με τη χρήση κάμερας εντοπίζουμε τον πολύποδα και με ειδικά εργαλεία τον αφαιρούμε υπό άμεση όραση. Το δείγμα πάντα στέλνεται για ιστολογική εξέταση.

Σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, όπου δεν μας απασχολεί η γονιμότητα, μπορεί να προταθεί και η απόξεση του ενδομητρίου ως θεραπεία. Αυτή όμως αποτελεί μια τυφλή μέθοδο όπου δε μπορει να ελεγχθεί κατά πόσον πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένα η αφαίρεση του πολύποδα και γι’ αυτό κυρίως το λόγο υπολείπεται συγκριτικά με τη διαγνωστική υστεροσκόπηση. Το πλεονέκτημά της είναι ότι έχει χαμηλότερο κόστος.