Επεμβάσεις

Γενικές Γυναικολογικές Επεμβάσεις

– Loop τραχήλου (LLETZ)

– Μαρσιποποίηση βαρθολίνειου

– Απόξεση ενδομητρίου

– Ablation ενδομητρίου

– Διαγνωστική / Επεμβατική υστεροσκόπηση

– Διαγνωστική / Επεμβατική λαπαροσκόπηση

– Κοιλιακή υστερεκτομή

– Λαπαροσκοπική υστερεκτομή

Ουρογυναικολογικές Επεμβάσεις

– Κυστεοσκόπηση ± λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως

– Botox ουροδόχου κύστεως

– Τοποθέτηση ταινίας ελευθέρας τάσεως (TVT)

– Πρόσθια κολπορραφία χωρίς τοποθέτηση πλέγματος

– Οπίσθια κολπορραφία χωρίς τοποθέτηση πλέγματος

– Κολπική υστερεκτομή

Επεμβάσεις Υπογονιμότητας

– Διαγνωστική / Επεμβατική υστεροσκόπηση

– Διαγνωστική / Επεμβατική λαπαροσκόπηση

– Ovarian drilling

– Ωοληψία / εμβρυομεταφορά

– Σπερματέγχυση

Μαιευτικές Επεμβάσεις

– Περίδεση τραχήλου (rescue ή προληπτικά)

– Υποβοηθούμενος κολπικός τοκετός με εμβρυουλκούς (Neville Barnes, Keilland’s forceps)

– Υποβοηθούμενος κολπικός τοκετός με σικία (kiwi)

– Εξωτερικός μετασχηματισμός (ECV)

– Επιδιόρθωση 3ου και 4ου βαθμού ρήξης περινέου

– Καισαρική