ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ

Στο χώρο του ιατρείου μας παρέχουμε uptodate συμβουλευτική σε όλες τις εγκυμονούσες σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) και του National Institute for Health Care Excellence (NICE) της Μεγ. Βρετανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις κυήσεις υψηλού κινδύνου (high risk pregnancies) βασιζόμενοι στην advanced εμπειρία που αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση στο St. James’ University Hospital του Leeds.

Η ποιότητα της παρακολούθησης της κύησης βελτιστοποιήθηκε κατά πολύ μετά από τη συνεργασία μας με το Perinatal Institute του Ην. Βασιλείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε πρόσβαση σε online database και να παρέχουμε εξατομικευμένες καμπύλες ανάπτυξης για κάθε κύηση ξεχωριστά, παρέχοντας έτσι ακριβέστερη παρακολούθηση της ανάπτυξης του εμβρύου.

Επιπρόσθετα, με τη χρήση της λειτουργίας HD Live του GE Voluson E8 Expert παρέχουμε τη βέλτιστη 3D και 4D απεικόνιση του εμβρύου.

Στο πακέτο παροχών μας περιλαμβάνονται μαθήματα ανώδυνου τοκετού από την εξειδικευμένη μαία μας, με την οποία η εγκυμονούσα συναντάται κατά τις επισκέψεις της στο ιατρείο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα εμπιστοσύνης και οικιότητας που σε συνδυασμό τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση που παρέχει καθόλη τη διάρκεια του τοκετού (one to one care), επιτυγχάνεται κατά πολύ αύξηση του ποσοστού επίτευξης φυσιολογικού κολπικού τοκετού.
Επιπλέον, από τη μαία μας δίνονται μαθήματα θηλασμού κατά την παραμονή σας στην κλινική, αλλά και εκπαίδευση για την περιποίηση του νεογνού (βρεφικό μπάνιο, μασάζ κτλ.), η οποία κατά περιπτώσεις μπορεί να παρασχεθεί και κατ’ οίκον.

Εκτός των προαναφερθέντων υπηρεσιών που παρέχονται στο χώρο του ιατρείου, παρέχουμε όλα τα είδη μαιευτικών παρεμβάσεων όπως εξωτερικό μετασχηματισμό (ECV), τοκετό στο νερό (pool birth), περίδεση τραχήλου, χρήση εμβρυουλκών κτλ. στις κλινικές που συνεργαζόμαστε.