Διαχείριση
Αποβολών

SERVICES

Τρόπος Διαχείρισης Αποβολών

Επαπειλούμενη Αποβολή

Σε περίπτωση που έχει εμφανιστεί κολπική αιμόρροια σε επιβεβαιωμένη ενδομήτρια κύηση αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να προσφέρουμε είναι ο πιο εντατικός έλεγχος της πορείας της κύησης. Σε περίπτωση που υπάρχει ιστορικό προηγηθείσας αποβολής προτείνεται η χορήγηση προγεστερόνης που ενδεχομένως να επηρεάσει ευμενώς την έκβαση της κύησης. Ανάλογα με την πορεία της εγκυμοσύνης κρίνεται και η περαιτέρω διαχείριση.

Παλίνδρομη Κύηση

Στην περίπτωση αυτή, το σημαντικότερο βήμα είναι να οδηγηθούμε στη σωστή διαγνωση, διότι μερικές φορές είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε μια αρχόμενη φυσιολογική κύηση από μια πιθανώς παλίνδρομη με την πραγματοποίηση ενός μόνο υπερηχογραφικού ελέγχου (υποθέτουμε πάντα ότι η περίπτωση έκτοπης κύησης έχει ήδη αποκλειστεί και ότι πρόκειται για ενδομήτριο σάκο κύησης).

Για το λόγο αυτό στηριζόμαστε στις κατευθυντήριες οδηγίες του National Institute for Health Care Excellence (NICE), οι οποίες ορίζουν τα εξής:

Η υπόνοια παλίνδρομης κύησης τίθεται όταν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε διάστημα 7 ημερών όταν πρόκειται για διακολπικό υπέρηχο ή σε διάστημα 14 ημερών όταν πρόκειται για διακοιλιακό υπέρηχο (ενδεχομένως να απαιτηθούν περισσοτέρων της μίας επανάληψης του υπερηχογραφικού ελέγχου για επιβεβαίωση της διάγνωσης). Μπορούμε όμως να οδηγηθούμε και άμεσα στη διάγνωση (α) όταν εντοπιστεί ενδομήτριος σάκος με μέγιστη διάμετρο ≥25 mm χωρίς ανεύρεση εμβρυϊκών στοιχείων στον διακολπικό υπέρηχο ή (β) εάν εντοπιστούν εμβρυικά στοιχεία εντός του σάκου με κεφαλουραία διάμετρο  ≥7 mm χωρίς όμως να υπάρχει καρδιακή λειτουργία.

Η μέτρηση της β-χοριακής γοναδοτροπίνης στο αίμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση της έκβασης-πορείας μιας ενδομήτριας κύησης, αλλά αντιθέτως αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διερεύνηση κύησης αγνώστου εντόπισεως (pregnancy of unknown location-PUL), όπως θα αναλυθεί στην ενότητα της έκτοπης κύησης.

Αφού λοιπόν διαγνωσθεί παλίνδρομος κύηση, έπειτα υπάρχουν (3 επιλογές:

  1. Αναμονή: Εάν δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα λοίμωξης και η ασθενής δεν ανήκει στο group υψηλού κινδύνου για αιμορραγία, δύναται να περιμένουμε έως και 14 ημέρες, δίνοντας το χρόνο που ενδεχομένως απαιτείται ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της αποβολής αυτόματα, χωρίς καμία παρέμβαση. Αν αυτό δεν πραγματοποιηθεί ή δεν το επιθυμεί η ασθενής, τότε οδηγούμαστε σε μία από τις επόμενες δύο επιλογές.
  2. Φαρμακευτική αντιμετώπιση: Η χορήγηση 800 micrograms μισοπροστόλης με συγχορήγηση αναλγητικής αγωγής. Αν εμφανιστούν συμπτώματα κολπικής αιμόρροιας με συνοδό αποβολή προϊόντων κύησης εντός 24 ωρών πιθανότατα η αγωγή να είναι αποτελεσματική και αποφεύγουμε έτσι τη χειρουργική επέμβαση. Απαιτείται επανέλεγχος για να αποκλειστεί η κατακράτηση τμήματος προϊόντων εντός της μήτρας. Αν η μέθοδος αυτή δεν είναι αποτελεσματική, τότε καταλήγουμε στην τελευταία επιλογή.
  3. Χειρουργική αντιμετώπιση: Περιλαμβάνει την εκκένωση της ενδομήτριας κοιλότητας με τη χρήση αναρρόφησης.

Στην περίπτωση εφαρμογής χειρουργικής αντιμετώπισης σε Rhesus αρνητικές (-) γυναίκες χορηγούμε 250 IU  anti-D σφαιρίνης.

Ατελής Αποβολή

Η διάγνωση γίνεται ευκολότερα από ότι αυτή της παλίνδρομης. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα αντιμετώπισης όπως και στην παλίνδρομη, με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση της φαρμακευτικής αντιμετώπισης χρησιμοποιούμε 600 micrograms μισοπροστόλης.

Αν η ενδομήτρια κοιλότητα ανευρίσκεται κενή στον υπερηχογραφικό έλεγχο, τότε προτείνεται επανάληψη του test κυήσεως σε 3 εβδομάδες. Αν αυτό είναι θετικό, τότε απαιτείται επανέλεγχος.

Πλήρης Αποβολή

Αν η ενδομήτρια κοιλότητα ανευρίσκεται κενή στον υπερηχογραφικό έλεγχο, τότε προτείνεται επανάληψη του test κυήσεως σε 3 εβδομάδες. Αν αυτό είναι θετικό, τότε απαιτείται επανέλεγχος.