Διαχείριση
Καθ’ έξιν Αποβολών

SERVICES

Η αντιμετώπιση στηρίζεται στον αιτιολογικό παράγοντα που προκαλεί τις καθ’έξιν αποβολές. Σε ένα μεγάλο όμως ποσοστό δεν ανευρίσκεται κάποιο αίτιο. Στις περιπτώσεις αυτές, χωρίς καμία παρέμβαση, υπάρχει εξαιρετική πρόγνωση για την επίτευξη μελλοντικής εγκυμοσύνης με καλή έκβαση, που αγγίζει το 75%.

– Στην περίπτωση αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου προτείνεται η χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνη σε συνδυασμό με ηπαρίνη.
– Στην περίπτωση ανεύρεσης ανώμαλου καρυότυπου στους γονείς, προτείνεται γενετική συμβουλευτική. Αυτή μπορεί να καταλήξει σε απόφαση για: φυσική σύλληψη με τη διενέργεια επιπλέον διαγνωστικών tests, εξωσωματική με προεμφυτευτική διάγνωση, χρήση ωαρίου/σπέρματος δότη ή υοθεσία ανάλογα πάντα με την υποκείμενη κατάσταση.
– Στην περίπτωση διαφράγματος μήτρας δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία προς το παρόν που να υποστηρίζουν πως η εκτομή του θα μειώσει την πιθανότητα μελλοντικής αποβολής.
– Στην περίπτωση ανεπάρκειας τραχήλου μπορεί να πραγματοποιηθεί, υπό προυποθέσεις, περίδεση τραχήλου.
– Σε περίπτωση κολπικής αιμόρροιας κατά τις πρώτες εβδομάδες κύησης σε συνδυασμό με ιστορικό προηγούμενης αποβολής μπορεί να χορηγηθεί προγεστερόνη που ενδεχομένως να επηρεάσει ευμενώς την έκβαση της εγκυμοσύνης.
– Υπάρχει, προς το παρόν, έλλειψη στοιχείων για την αξιολόγηση της χορήγησης ηπαρίνης στην εγκυμοσύνη με σκοπό την αποφυγή αποβολής σε γυναίκες με επαναλαμβανόμενς αποβολές 1ου τριμήνου και κληρονομούμενη θρομβοφιλία, αντιθέτως υπάρχει πιθανότητα βελτίωσης στις περιπτώσεις που υπάρχει ιστορικό αποβολών 2ου τριμήνου.