Εξωτερικός
Μετασχηματισμός

SERVICES

Εξωτερικός μετασχηματισμός (External Cephalic Version) είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο μαιευτήρας μετά από μια κατάλληλη προετοιμασία και με ειδικούς χειρισμούς αλλάζει τη θέση του εμβρύου εντός της μήτρας προ τοκετού με σκόπο την αποφυγή καισαρικής λόγω ανώμαλης θέσης του. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στην 36η εβδομάδα κύησης για την πρωτοτόκο και κατά την 37η εβδομάδα για τις πολυτόκους. Έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας αγγίζοντας το 40% για τις πρωτοτόκους και το 60% για τις πολυτόκους.

Αντενδείξεις για την εκτέλεση ECV αποτελούν τα παρακάτω:
– Όταν υπάρχει απόλυτη ένδειξη για καισαρική (π.χ. επιπωματικός πλακούντας)
– Σε πολύδυμη κύηση
– Σε πρόσφατη ή ενεργή κολπική αιμορραγία
– Σε ενδείξεις εμβρυικής δυσφορίας
– Σε ρήξη εμβρυικών μεμβρανών ή έναρξη συσπάσεων
Προηγηθείσα τομή στη μήτρα αποτελεί σχετική αντένδειξη.

Πιθανή επιπλοκή, στο μικρό ποσοστό της τάξεως του 0.5%, αποτελεί η ανάγκη για επείγουσα καισαρική (Grade I) λόγω αποκόλλησης πλακούντα. Για το λόγο αυτό πάντα πραγματοποιείται σε χώρο νοσοκομείου – κλινικής και όχι ιδιωτικού ιατρείου.

Η Διαδικασία

Η προετοιμασία ξεκινά διενεργώντας καρδιοτοκογράφημα (CTG) στη μητέρα για τουλάχιστον 45 λεπτά το οποίο πρέπει να είναι φυσιολογικό. Εν συνεχεία εγχύουμε μικρή ποσότητα τοκολυτικής ουσίας υποδορίως, γεγονός που αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου. Έπειτα, με εφαρμογή ελαίου στη κοιλιακή χώρα της εγκύου και με τη χρήση του υπερήχου πραγματοποιούνται κατάλληλοι χειρισμοί για τη μεταρτοπή της προβολής του εμβρύου σε κεφαλική. Τέλος, επαναλαμβάνεται το καρδιοτοκογράφημα για τουλάχιστον 45 λεπτά και αν είναι φυσιολογικό η μητέρα μπορεί να εξέλθει της κλινικής. Σε περίπτωση Rhesus (-) μητέρας με το πέρας της διαδικασίας χορηγείται anti–D σφαιρίνη.