Παρακολούθηση
Κύησης

SERVICES

Στο όμορφο αυτό ταξίδι είμαστε δίπλα σας από την αρχή και σας παρέχουμε υπηρεσίες και συμβουλές πάντα στηριζόμενες στις τελευταίες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) και του National Institute for Health Care Excellence. (NICE).

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται παρακολούθηση που πληροί τα διεθνή standards, αλλά επίσης αποφεύγονται περιττές εξετάσεις και αναίτιες παρεμβάσεις.

Επιπλέον με τη συνεργασία μας με το Perinatal Institute της Μεγάλης Βρετανίας παρέχουμε εξατομικευμένες καμπύλες ανάπτυξης για την παρακολούθηση του εμβρύου σε κάθε εγκυμονούσα ξεχωριστά και δε στηριζόμαστε στις γενικές καμπύλες ανάπτυξης των μηχανημάτων υπερήχων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη παρακολούθηση του εμβρύου καθώς επίσης μειώνουμε την παρεμβατικότητα και το ποσοστό των αναίτιων καισαρικών.