Φυσιολογικός
Τοκετός

SERVICES

Έχοντας εκπαιδευτεί σε ένα από τα κέντρα με τα μικρότερα ποσοστά καισαρικών πανευρωπαϊκώς, προάγουμε το φυσιολογικό τοκετό και καταλήγουμε στην επιλογή της καισαρικής μόνο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ασφάλεια της μητέρας ή του εμβρύου.

Τα υψηλά ποσοστά των φυσιολογικών τοκετών μας, τα επιτυγχάνουμε για τους εξής λόγους:

1. Χρησιμοποιούμε εξατομικευμένες καμπύλες ανάπτυξης για κάθε κύηση ξεχωριστά, μετά από τη συνεργασία μας με το Neonatal Institute του Ηνωμένου Βασιλείου. Με τον τρόπο αυτό παρακολουθούμε με το βέτλιστο τρόπο την αναπτύξη του εμβρύου και αποφεύγουμε την αναίτια παρεμβατικότητα.

2.  Με την εφαρμογή του εξωτερικού μετασχηματισμού (External Cephalic Version) στις περιπτώσεις ισχιακής προβολής του εμβρύου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε την καισαρική μετατρέποντας την προβολή του εμβρύου από ισχιακή σε κεφαλική. – Ακολουθώντας της κατευθυντήριες οδηγίες του Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) και του National Institute for Health Care Excellence (NICE) δίνουμε πάντα τον απαραίτητο χρόνο στην επίτοκο για τη σωστή εξέλιξη του τοκετού, μειώνοντας έτσι την ιατρική παρεμβατικότητα.

3. Κατά τον τοκετό, αν απαιτείται, χρησιμοποιούμε ηλεκτρονική αντλία οξυτοκίνης παρακολουθώντας με ακρίβεια τη ροή του φαρμάκου και όχι κατά προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό ακολουθούμε πιστά το πρωτόκολλο χορήγησης με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπλοκές από την αλόγιστη χρήση της οξυτοκίνης αλλά και να μειώνουμε την παρεμβατικότητα.

4.  Με την εφαρμογή υποβοηθούμενου κολπικού τοκετού (εμβρυουλκοί, σικυουλκία). Μπορεί να μη θεωρείται φυσιολογικός τρόπος καθότι είναι υποβοηθούμενος, αλλά σίγουρα μειώνει δραστικά το ποσοστό των καισαρικών.

Τα Στάδια Φυσιολογικού Τοκετού

Ο τοκετός διακρίνεται σε 3 στάδια:

1ο Στάδιο: Έναρξη διαστολής του τραχήλου. Διαχωρίζεται σε:

–    Λανθάνουσα Φάση: Συσπάσεις μήτρας με διαστολή τραχήλου από 0 έως 4 cm.

–    Εγκατεστημένο Τοκετό: Συστηματικές συσπάσεις με διαστολή τραχήλου: από 4 cm έως 10 cm. Συνολική διάρκεια κατά μέσο όρο: 8 ώρες για πρωτοτόκους και 5 ώρες για πολυτόκους. Φυσιολογική εξέλιξη: τουλάχιστον 2 cm διαστολή τραχήλου ανά 4 ώρες.

2ο  Στάδιο: Πλήρης διαστολή τραχήλου έως γέννηση του νεογνού. Διαχωρίζεται σε:

3ο Στάδιο: Το διάστημα από τη γέννηση του νεογνού έως την έξοδο του πλακούντα.