Προληπτικός
Έλεγχος

SERVICES

Όπως είναι ευρέως γνωστό η πρόληψη είναι σημαντικότερη ακόμα και της θεραπείας. Έτσι λοιπόν στο ιατρείο μας παρέχουμε πλήρη γυναικολογικό προληπτικό έλεγχο ακολουθώντας πάντα τα standards και τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει:

Η πρώτη ψηφιακή μαστογραφία γίνεται μεταξύ 35 και 40 ετών και ονομάζεται μαστογραφία αναφοράς. Πρέπει να εκτελείται μεταξύ 4ης και 11ης ημέρας του κύκλου. Μετά την ηλικία των 40 ετών, ο προληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται ετησίως. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού με καρκίνου μαστού, στην περίπτωση αυτή η προληπτική μαστογραφία ξεκινά 10 έτη νωρίτερα.